Shop Mobile More Submit  Join Login
230813 PSD Coloring #14 by BiYoonaddict 230813 PSD Coloring #14 by BiYoonaddict
Do you see the difference??? =)
:star: Lâu lắm rồi mới design PSD với stock không phải SNSD =) Nó thực sự còn nhiều thiếu sót.__.
Rất mong mọi người có thể nhận xét cho mình:hug:
:star:Việc blend thì cũng nhanh cơ mà tìm stock thì =( chưa bao giờ mình tìm lâu như vậy :D
:star: Bên cạnh việc comment, add favorite hay download, hãy watch mình nhé !!!:squee:

__________________________________________________________________________________________

:heart: Note :
:star: Don't claim as yours and Credit me if you use:love:
:star: Add to your favourites and comments if u like/download it :+fav:
And .... DONT'T FORGET TO WATCH ME :huggle:

WHEN OVER 1000 DOWNLOADS , I'LL SUBMIT PSD #15
Add a Comment:
 
:icondinosupers:
dinosupers Featured By Owner 20 hours ago
Thanks you :*
Reply
:iconbialsilva:
BiaLSilva Featured By Owner Jan 19, 2016
thanks! :D
Reply
:iconcriedautumn:
criedautumn Featured By Owner Dec 27, 2015  New Deviant
thanks :D
Reply
:iconhyominchucheo:
hyominchucheo Featured By Owner Dec 18, 2015  New Deviant
xin
Reply
:iconlynmint2711:
LYnMint2711 Featured By Owner Dec 5, 2015
Xin~
Reply
:iconmimi08yy:
mimi08yy Featured By Owner Nov 22, 2015  Student Interface Designer
- Xin
Reply
:iconsaillycodoto:
SaillyCodoto Featured By Owner Nov 8, 2015
thanks
Reply
:iconbiyoonaddict:
BiYoonaddict Featured By Owner Nov 17, 2015  Student Artist
:D
Reply
:iconjungheo:
JungHeo Featured By Owner Oct 17, 2015
Thanks :)
Reply
:iconanhquanhandsome:
AnhQuanHandsome Featured By Owner Oct 10, 2015
- xin
Reply
:icontinatrinh01655:
TinaTrinh01655 Featured By Owner Oct 2, 2015
xin 
Reply
:icontorakikun:
torakikun Featured By Owner Sep 22, 2015
\ 3 / xin
Reply
:iconhoanmy345:
hoanmy345 Featured By Owner Sep 18, 2015  Professional
PSD là gì vậy cậu ?? blend - des - scap hay khác 
Reply
:iconbiyoonaddict:
BiYoonaddict Featured By Owner Sep 19, 2015  Student Artist
search google để hiểu rõ thêm bạn ơi :) :)
Reply
:iconhoanmy345:
hoanmy345 Featured By Owner Nov 1, 2015  Professional
cậu blend ảnh = pts cs3 à
Reply
:iconbiyoonaddict:
BiYoonaddict Featured By Owner Nov 6, 2015  Student Artist
Cs4 :D
Reply
:iconsuu2k4:
Suu2k4 Featured By Owner Sep 3, 2015  Student Interface Designer
- Xin
Reply
:iconkatterideviant:
KatteriDeviant Featured By Owner Sep 1, 2015
xin
Reply
:iconkonyliayuting:
Konyliayuting Featured By Owner Sep 1, 2015
xin
Reply
:iconhashiyami-sana:
Hashiyami-Sana Featured By Owner Aug 28, 2015
Xin
Reply
:iconyuu-miki:
Yuu-Miki Featured By Owner Aug 21, 2015
xin
Reply
:iconrilky-minasaki:
Rilky-Minasaki Featured By Owner Aug 21, 2015
-Xin
Reply
:iconnarahannah:
NaraHannah Featured By Owner Aug 13, 2015
.xin
Reply
:iconpinkliz:
PinkLiz Featured By Owner Aug 7, 2015
xin
Reply
:iconlanries-chan:
LanRies-Chan Featured By Owner Aug 1, 2015  Student Interface Designer
- Xin
Reply
:iconkhanhhuyendesigner:
khanhhuyendesigner Featured By Owner Jul 25, 2015  Student Artist
ths
Reply
:iconlumina2k4:
lumina2k4 Featured By Owner Jul 22, 2015
So beautiful <3 
Reply
:iconchihuynh:
chihuynh Featured By Owner Jul 21, 2015
Xin ạ
Reply
:iconkatsumixdlqnhbaby:
katsumixDlqnhbaby Featured By Owner Jul 15, 2015  Student Artist
- Xin
Reply
:iconninahitano:
NinaHitano Featured By Owner Jul 12, 2015
xin
Reply
:iconvuihay954:
vuihay954 Featured By Owner Jul 6, 2015
xin
Reply
:iconyunhiecucheoo:
yunhiecucheoo Featured By Owner Jul 4, 2015  Student Artist
- xin ạ
Reply
:iconsuacucheo:
SuaCucheo Featured By Owner Jul 2, 2015
thanks
Reply
:iconminyeongie:
minyeongie Featured By Owner Jun 30, 2015  Student Traditional Artist
xin ạ
Reply
:iconmyyg2k2:
myyg2k2 Featured By Owner Jun 27, 2015
xin
Reply
:iconmeow-designer:
Meow-Designer Featured By Owner Jun 25, 2015
. DOWNLOAD
Reply
:iconcherry1910:
Cherry1910 Featured By Owner Jun 25, 2015
màu đẹp, xin nhe!
làm quen nhe Heart 
Reply
:iconkemkemziqme12:
kemkemziqme12 Featured By Owner Jun 21, 2015
xin
Reply
:iconrapemebabee:
RapeMeBabee Featured By Owner Jun 19, 2015  Student Photographer
xin ạ 
Reply
:iconhyeonthao:
hyeonthao Featured By Owner Jun 18, 2015
xin :3
Reply
:iconkellylovekpop:
KellyloveKpop Featured By Owner Jun 10, 2015
xin ạ :3
Reply
:iconkieukle:
kieukle Featured By Owner Jun 10, 2015  Student Artist
Xin
Reply
:iconzzzriikozzz:
zzzriikozzz Featured By Owner Jun 5, 2015
xin
Reply
:iconjulitteng:
julitteng Featured By Owner May 29, 2015
mình xin nhé ^^
Reply
:iconthienancucheoo:
thienancucheoo Featured By Owner May 18, 2015
. Xin
Reply
:iconmeow-deviantart:
Meow-Deviantart Featured By Owner May 15, 2015  Student Interface Designer
- Thanks for share !!~
Reply
:iconshii-yoshidaa:
Shii-Yoshidaa Featured By Owner May 8, 2015
xờ in xin :v
Reply
:iconsukicute257:
Sukicute257 Featured By Owner Apr 28, 2015  Student Digital Artist
Xin
Reply
:iconvonguyentruvlam:
vonguyentruvlam Featured By Owner Apr 17, 2015
xin
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
August 23, 2013
Image Size
908 KB
Resolution
565×305
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
17,899 (4 today)
Favourites
614 (who?)
Comments
206
Downloads
8,583 (4 today)
×