Shop Mobile More Submit  Join Login
051213 YoonA Picspam by BiYoonaddict 051213 YoonA Picspam by BiYoonaddict
Ohhh Ohhhh~~ :happybounce:
Lâu lắm rồi mới làm picspam và nó vẫn xấu như đã từng des =(
Ngồi tìm stock bạn Na mà yêu bạn cực luôn ý ~~~~ :love:
Đúng là thiên thần chớ có phải người đâu......~

NOTICE Police

Bullet; Pink Don't claim as yours and Credit me if you use these covers : BiYoonaddictLove
Bullet; Blue Add to your favourites and comments if u like/download it +fav

Star! DON'T FORGET TO WATCH ME '' if you like''
p.s: Zoom + để xem rõ

Add a Comment:
 
:iconlonasnsd:
LonaSNSD Featured By Owner Dec 4, 2013  Student Digital Artist
mi sắp xếp layer tương đồng nhau quá giống như hàng 1 bị dồn về phía bên trái và hàng 2 thì dồn về phía bên phải - mi thử xếp so le thì sẽ đẹp và hài hòa hơn ~~~~~~~~~~~~
Reply
:iconnicherry99:
NiCherry99 Featured By Owner Dec 4, 2013
like
Reply
:iconcupercrusader:
Cupercrusader Featured By Owner Dec 4, 2013  Hobbyist Artist
cool is she the sister of one of the F(x)
Reply
:iconbiyoonaddict:
BiYoonaddict Featured By Owner Dec 4, 2013  Student Artist
oh thanks you but I don't think so. She isn't the sister of one of the F(x). She is YoonA. Jessica(SNSD) is the sister of Krytal f(x)
Reply
:iconcupercrusader:
Cupercrusader Featured By Owner Dec 4, 2013  Hobbyist Artist
ok welcome
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
December 4, 2013
Image Size
486 KB
Resolution
500×650
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
318
Favourites
25 (who?)
Comments
5
Downloads
7
×